KITS home DVD authoring K.I.T.S. Project management
site in englishsite en français
DVD authoring
MPEG mastering
Post production
Project management
DVD duplication

Projektstyrning
Varje DVD är ett projekt med allt från insamling av källmaterial, programmering till distribution.
DVD projekt är vår återkommande business och har alltid varit vår kommersiella fasad, men K.I.T.S. kör också andra typer av projekt.
Vi hanterar projektet "The Revolution Energy Converter" för vår nära kund nilsinside AB, ett svenskt företag för utveckling och forskning inom vetenskap och teknik. Sophia Karlberg är miljöingenjör och kör klimat och energi relaterade projekt, och vi kör också förvaltnings och utvecklingsprojekt.

Karlberg I.T. Studios project management organisation

Utvecklingsprojektet ENERGIOMVANDLARE har pågått sedan 2010
Projektet utvecklar en komponent i en värmemotor. Om man säger att ångpanna är en viktig del i en ångmaskin, så är denna energiomvandlare på samma sätt en viktig del i en värmemotor.
När vi i detta projektet talar om värmemotorer så syftar vi på motorer med utvändig förbränning och kylning som omväxlande värmer upp och kyler en innesluten arbetsvolym av luft eller gas.

EN VÄRMEMOTOR
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
PROTOTYP
Man kan beskriva denna energiomvandlare-värmemotor som en värmeväxlare som omvandlar en del av värmen till tryckpulser med önskad frekvens. Denna pulsfrekvens kan i sin tur driva kolvar, membran eller något annat som kan tillgodogöra sig tryckpulser. Denna nya energiomvandlare kommer att få många applikationer, men den första marknaden är kanske överallt där man har överskottsvärme, ser kyltorn eller värmeväxlare för att leda bort värme.

Den planerade prototypen är en liten demolåda som har yttermåtten L40 x B40 x H50 cm inkl. tre styrlådor och väger ca: 70 kg. Den har 6 liter luft som utgör arbetsvolym. Yta för värmetransport till och från arbetsvolymen blir ungefär två kvadratmeter.

Mer om värmemotorn...
Mer om
användningsområden...
Mer om prototyp....
Med denna energiomvandlaren kan man omvandla värmen till mekanisk eller elektrisk energi som är lättare och lönsammare att distribuera än t ex fjärrvärme. Detta är en del av den marknad vi kallar "ΔT" och som består av:
- Waste energy recovery
- Geo-energy conversion
- Solar energy conversion
Vi vill dessutom utvärdera andra marknader som t ex
- "Minikraftverk", d.v.s. energiomvandlaren fungerar som ett kraftvärmeverk som kan försörja ett antal hushåll med både el och värme.
- Hybridkonstruktioner för transportlösningar.
Med mera, med mera...


30 rue des Barris, 81260 Brassac, France
Tel + 33 563 73 34 00
Kul i Brassac må ni tro...
info@karlbergstudios.com

updated by KITS