KITS home DVD authoring K.I.T.S. Project management
site in englishsite en français
DVD authoring
MPEG mastering
Post production
Project management
DVD duplication

Projektstyrning
Varje DVD är ett projekt med allt från insamling av källmaterial, programmering till distribution.
DVD projekt är vår återkommande business och har alltid varit vår kommersiella fasad, men K.I.T.S. kör också andra typer av projekt.
Vi hanterar projektet "The Revolution Energy Converter" för vår nära kund nilsinside AB, ett svenskt företag för utveckling och forskning inom vetenskap och teknik. Sophia Karlberg är miljöingenjör och kör klimat och energi relaterade projekt, och vi kör också förvaltnings och utvecklingsprojekt.

Karlberg I.T. Studios project management organisation

Utvecklingsprojektet ENERGIOMVANDLARE har pågått sedan 2010
Projektet utvecklar en komponent i en värmemotor. Om man säger att ångpanna är en viktig del i en ångmaskin, så är denna energiomvandlare på samma sätt en viktig del i en värmemotor.
När vi i detta projektet talar om värmemotorer så syftar vi på motorer med utvändig förbränning och kylning som omväxlande värmer upp och kyler en innesluten arbetsvolym av luft eller gas.

EN VÄRMEMOTOR
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
PROTOTYP
Man kan beskriva denna energiomvandlare-värmemotor som en värmeväxlare som omvandlar en del av värmen till tryckpulser med önskad frekvens. Denna pulsfrekvens kan i sin tur driva kolvar, membran eller något annat som kan tillgodogöra sig tryckpulser. Denna nya energiomvandlare kommer att få många applikationer, men den första marknaden är kanske överallt där man har överskottsvärme, ser kyltorn eller värmeväxlare för att leda bort värme.

Den planerade prototypen är en liten demolåda som har yttermåtten L40 x B40 x H50 cm inkl. tre styrlådor och väger ca: 70 kg. Den har 6 liter luft som utgör arbetsvolym. Yta för värmetransport till och från arbetsvolymen blir ungefär två kvadratmeter.

Mer om värmemotorn...
Mer om
användningsområden...
Mer om prototyp....
Energiomvandlaren är patentsökt i Sverige och även en internationell PCT ansökan är inlämnad. Nu söker vi en industriell partner till projektet.
Varför inte använda en Stirlingmotor i stället? I en vanlig stirlingmotor så står innerytan i en cylinder för värmetransporten. Ytan i en cylinder växer i kvadrat men cylinderns arbetsvolym växer i kubik. Mindre bra om man behöver mer kraft. Den är dyr att skala upp över 10 kW d.v.s. öka yta och volym. Behöver man en kraftigare motor så får man öka temperaturskillnaden eller tillsätta fler cylindrar. Det blir dyrt.
Till skillnad från Stirlingmotorn så har KITSprojektets nya energiomvandlare / värmemotor en optimal ekvation mellan yta för värmeöverföring och arbetsvolym. Den kan skalas upp och byggas stor och kraftfull. Nästan ju större dess bättre...


Le Pas du Rieu, 81260 Le Bez, France
Tel + 33 563 73 34 00
Kul i Brassac må ni tro...
info@karlbergstudios.com

updated by KITS