KITS home DVD authoring K.I.T.S. Project management
site in englishsite en français
DVD authoring
MPEG mastering
Post production
Project management
DVD duplication

Projektstyrning
Varje DVD är ett projekt med allt från insamling av källmaterial, programmering till distribution.
DVD projekt är vår återkommande business och har alltid varit vår kommersiella fasad, men K.I.T.S. kör också andra typer av projekt.
Vi hanterar projektet "The Revolution Energy Converter" för vår nära kund nilsinside AB, ett svenskt företag för utveckling och forskning inom vetenskap och teknik. Sophia Karlberg är miljöingenjör och kör klimat och energi relaterade projekt, och vi kör också förvaltnings och utvecklingsprojekt.

Karlberg I.T. Studios project management organisation

Utvecklingsprojektet ENERGIOMVANDLARE har pågått sedan 2010
Projektet utvecklar en komponent i en värmemotor. Om man säger att ångpanna är en viktig del i en ångmaskin, så är denna energiomvandlare på samma sätt en viktig del i en värmemotor.
När vi i detta projektet talar om värmemotorer så syftar vi på motorer med utvändig förbränning och kylning som omväxlande värmer upp och kyler en innesluten arbetsvolym av luft eller gas.

EN VÄRMEMOTOR
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
PROTOTYP
Man kan beskriva denna energiomvandlare-värmemotor som en värmeväxlare som omvandlar en del av värmen till tryckpulser med önskad frekvens. Denna pulsfrekvens kan i sin tur driva kolvar, membran eller något annat som kan tillgodogöra sig tryckpulser. Denna nya energiomvandlare kommer att få många applikationer, men den första marknaden är kanske överallt där man har överskottsvärme, ser kyltorn eller värmeväxlare för att leda bort värme.

Den planerade prototypen är en liten demolåda som har yttermåtten L40 x B40 x H50 cm inkl. tre styrlådor och väger ca: 70 kg. Den har 6 liter luft som utgör arbetsvolym. Yta för värmetransport till och från arbetsvolymen blir ungefär två kvadratmeter.

Mer om värmemotorn....
Mer om
användningsområden...
Mer om prototyp....

En förstudie har gjorts av Prodelox visar att det är möjligt att bygga en 500mm x 500mm prototyp enligt the Revolution Energy Converter modulkoncept. Rapporten, som också omfattar en Bill-of-Material och en kostnadsuppskattning inklusive mantimmar, har gjorts på uppdrag av nilsinside AB och ALMI. Förstudien föreslår ett slutet system med extern styrning som ger en 2,8 liters arbetsgenererande volym med 1m ² intern yta för värmetransport.
The Revolution Energy Converter följer naturligtvis PV = nRT och termodynamikens lagar. Om man har 2,8 liter eller 28 liter av en innesluten gas, så ger de två volymerna samma tryckskillnad när man höjer temperaturen med 300 K, men den kraft som kan tas ut av 28-litersmotorn är tio gånger större än från 2.8 liter modellen. Utmärkande egenskap hos the Revolution Energy Converter är att den är fullt skalbar. Den isoterma processen med optimerad hastighet förblir densamma under skalning från en liten till en väldigt stor energiomvandlare tack vare modulkonceptet där volymen alltid förblir proportionell mot den inre värmeöverföringsytan.

Vi söker långsiktiga industriella partners.

30 rue des Barris, 81260 Le Bez, France
Tel + 33 563 73 34 00
Kul i Brassac må ni tro...
info@karlbergstudios.com

updated by KITS